Doktorské studium

Obecné informace CZ

Seznam členů CZ
Doktorský studijní program Historie, obor Historie se zaměřením na české a československé dějiny
Seznam studentů
Doktorský studijní program Historické vědy, obor Historie se zaměřením na české a československé dějiny
Seznam absolventů
Seznam absolventů
General Information EN
Doctoral study (Ph.D.) of the study programme Historical Sciences, field of study History with Focus on Czech and Czechoslovak History
List of members EN
List of members EN