Branislav Dorko

Mgr. Branislav Dorko, Ph.D.

Historik a archivář Branislav Dorko vystudoval na Slezské univerzitě v Opavě obor čeština–dějepis. V současné době působí jako vedoucí Státního okresního archivu Bruntál se sídlem v Krnově. Věnuje se regionálním dějinám, především těm moderním. V roce 2012 vydal dosud nejrozsáhlejší monografii věnovanou osobnosti Jana Zajíce. 

Web: https://www.archives.cz/web/soka/bruntal/kontakty/

Jaký obor/specializaci jste na Slezské univerzitě studoval? Proč jste se při výběru univerzity rozhodnul právě pro Opavu?

Na Slezské univerzitě jsem studoval v letech 1990-1995 magisterský obor čeština – dějepis. Pro Opavu jsem se rozhodl velkou měrou z pohodlnosti, neboť jsem bydlel asi jen 20 minut pěší chůze od univerzity.

Jak vzpomínáte na dobu strávenou na Slezské univerzitě?

Na léta studií vzpomínám velice rád: Otevíraly se mi nové obzory a život jsem měl před sebou.

Věnujete se profesi, která souvisí s oborem/specializací, kterou jste na SU vystudoval? Případně zda a jak jste studium uplatnil ve svém profesním životě?

Jako archivář ve svém profesním životě uplatňuji své studium prakticky neustále. Bez univerzity bych asi jen stěží nalezl takovou práci, jakou mám – práci která mě naplňuje a uspokojuje.

Je něco, co byste chtěl současným studentům ÚHV vzkázat?

Současným studentům ÚHV trochu závidím: Občas si přeji, abych mohl vrátit čas a studia si znovu užít. Navíc bych byl určitě i pilnějším studentem…

 

Foto: Archiv Branislava Dorko

 

Vznik byl podpořen v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání „Rozvoj VaV kapacit Slezské univerzity v Opavě“ (reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014696)