Studium

Vážené studentky, Vážení studenti,

vedení Ústavu historických věd chce přispět k tomu, aby naši posluchači co nejefektivněji využili dobu studia na Slezské univerzitě, a aby se plnění studijních povinností obešlo bez zbytečných administrativních komplikací.
Rádi bychom se společně s Vámi zamysleli na tím, jak některé věci zlepšit. Věříme, že k posílení vzájemné důvěry přispějí tyto Posluchačské stránky ÚHV, jejichž prostřednictvím nám můžete zasílat Vaše postřehy a náměty. Obracet se při tom můžete na vedoucího ÚHV zdenek.jirasek@fpf.slu.cz, tajemníka pelcm@centrum.cz nebo asistentku sekretariátu ÚHV zuzana.bergrova@fpf.slu.cz.