V Úschovně je možné stáhnout studijní materiály k predmětům ÚHV.

Všeobecné smluvní podmínky Úschovny

Tyto podmínky se skládají z následujících částí, které společně tvoří nedílný celek všeobecných smluvních podmínek užívání služeb poskytovaných na portálu uhv.fpf.slu.cz. Jednotlivé studijní materiály jsou zabezpečeny heslem. Heslo je studentům sděleno vždy na začátku semestru. Uživatel se zavazuje, že bude jak při stahování souborů, tak při jejich nahrávání, dodržovat zásady ochrany osobních údajů.

Uživateli je poskytnuta tato služba:

  • možnost stahovat studijní materiály z Úschovny na portálu uhv.fpf.slu.cz

Práva a povinnosti uživatele uhv.fpf.slu.cz a administrátora uhv.fpf.slu.cz:

  1. Uživatel není oprávněn zpřístupnit heslo, sloužící k otevření souboru, třetí osobě, respektive osobě, která není studentem ÚHV FPF SU,
  2. Uživatel nesmí obsah Úschovny dále šířit, půjčovat, převádět za úplatu či bezplatně, pronajímat, prodávat,
  3. Administrátoři portálu uhv.fpf.slu.cz si vyhrazují právo měnit přístupové heslo k souborům,
  4. Komunikace mezi uživatelem a administrátorem uhv.fpf.slu.cz probíhá výhradně elektronickou formou prostředictvím kontaktního formuláře,
  5. Administrátor si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně změnit znění těchto Všeobecných podmínek Úschovny.