Státnice ÚHV 22. 5. 2018

SLOŽENÍ STÁTNICOVÝCH KOMISÍ

22. 5. 2018 H půlobor 9.00 hod., MR M5
Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. – (předseda)
Mgr. Martin Pelc, Ph.D.
Mgr. Petr Kozák, Ph.D.

22. 5. 2018 H-M (bc), HPP (bc.), OKD (nav.), 9.00 hod. MR M210
Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (předseda)
Mgr. Hana Komárková
PhDr. Marian Hochel, Ph.D.
PhDr. Ing. Jaromír Olšovský, Ph.D.
Mgr. Ing. Hana Rajhelová

22. 5. 2018 Učitelský dějepis (nav.), HO (nav.), KD (nav.), 9.00 hod. MR M222
Doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc. (předsedkyně)
PhDr. Karla Vymětalová, Ph.D.
Mgr. Igor Zmeták, Ph.D.