Státnice srpen 2021

 

Studenti se dostaví  v 8.00 hod. do vestibulu budovy Masarykova 37, Opava, kde budou testování antigenním testem na covid-19 (viz Podmínky antigenního testování studentů na SARS-CoV-2 v prostorách Slezské univerzity., https://www.slu.cz/slu/cz/aktuality/1/869)

Složení státnicových komisí:

16. 8. 2021 H půlobor (bc), 9:00 hod., posluchárna M5

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. – předseda

Doc. Mgr. Martin Pelc, Ph.D.

PhDr. Karla Vymětalová, Ph.D.

16. 8. 2021 H půlobor (bc.), HO bc., 9:00 hod., posluchárna M6

Prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. – předseda

Mgr. Hana Komárková, Ph.D.

Mgr. Ilona Matejko-Peterka, Ph.D.

16. 8. 2021 HM (bc.), HP (bc.), 10.00 hod. , místnost M 224

Prof. PhDr. Boguslaw Czechowicz, Ph.D. – předseda

Mgr. David Radek, Ph.D.

PhDr. Marian Hochel, Ph.D.

Mgr. Bc. Miloš Zapletal, Ph.D.

Mgr. et Ing. Hana Rajhelová

17. 8. 2021 HO (nav.), OKD (nav.), 9.00 hod., posluchárna M6

Prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. – předseda

Mgr. Hana Komárková, Ph.D.

Mgr. Ilona Matejko-Peterka, Ph.D.

17. 8. 2021 KDvRP (nav.), 9:00 hod., posluchárna M5

Doc. Mgr. Petr Kozák, Ph.D. – předseda

PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D.

Mgr. Bc. Miloš Zapletal, Ph.D.