Publikace ÚHV

Aktuální publikace

Připravované

Opavský kongres 1820 a politika Svaté aliance mezi časy

Obsah

2021

GILAROVÁ, Lucie – KNAPÍKOVÁ Jaromíra – KNAPÍK Jiří – NĚMEC Vít. „Kmeny srostou v jeden strom“ Vzpomínky dědičky opavské firmy Altschul Ruth Neumanové (1921-1997). Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2021, 107 s. ISBN 978-80-7510-478-6

Nová publikace Ústavu historických věd FPF SU v Opavě realizovaná z prostředků projektu SGS kriticky edituje čtivé a obdivuhodně optimistické vzpomínky paní Ruth Neumanové (1921-1997), dědičky známého opavského podnikatelského rodu Altschul, fatálně postiženého nacistickou represí židovského etnika. Doplňuje tak podobné tituly pracoviště, jimž je společné téma „malých velkých“ dějin Opavského Slezska v toku 20. století zachycené optikou pamětníků. Kromě úvodní studie publikaci provází značné množství unikátních fotografií z rodinného archivu autorky.

Obálka a obsah

KIRSCHNEROVÁ, Kristýna. Kniha svatebních smluv města Svitavy (1571-1606). 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2021.214 s. ISBN 978-80-7510-464-9.

Kniha je vědeckou edicí, prezentuje  407 svatebních smluv města Svitavy.

Obálka a obsah

2020

KNAPÍK, Jiří. Heller & Kristian aneb opavská Vest pocket revue (1933). 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2020. 215 s. ISBN 978-80-7510-414-4.

Dějiny opavského divadelnictví v meziválečném období jsou doposud málo probádanou kapitolou. Nález kompletního rukopisu divadelní hry „Kaolin a Majolika“ (autoři Josef Heller, Rudolf Kristian), která byla inscenována v Opavě na podzim 1933, je proto velmi důležitý pro poznání různých aspektů kulturního i společenského života Opavy. Kromě kritického vydání scénáře hry „Kaolin a Majolika“, včetně reprodukcí originálních kreseb pěti návrhů jevištní výpravy a patnácti kolorovaných perokreseb diapozitivů, které byly při inscenaci hry promítány, obsahuje tato publikace edici dalších pramenů, které s jejím vznikem úzce souvisí. Nelze opomenout ani řadu jedinečných fotografií a dalšího obrazového doprovodu, shromážděného v průběhu výzkumu. Publikace je příspěvkem k českému divadelnictví meziválečné éry a dokládá ohlas repertoáru Osvobozeného divadla v pohraničním regionu (Opava) a tamní české menšině.

Obálka a obsah

JANÁK, Dušan. Jídlo není jenom „něco“ k jídlu“: Tradiční stravování a pokrmy jako součást regionální a národní identity ve vědomí a paměti současné společnosti. Opava: Slezská univerzita v Opavě 2020. 283 s. ISBN 978-80-7510-428-1

Kniha se zabývá tradičním stravováním z perspektivy sociologie sociálních identit, především identity regionální a národní. Těžiště publikace spočívá ve shrnutí výsledků empirického výzkumu realizovaného ve třech vybraných regionech českých zemí. Ve Slezsku na Hlučínsku, na Moravě na Slovácku, v Čechách v Podkrkonoší. Doplněn je exkurz do stravování krajanské komunity v Chorvatsku.

Obálka a obsah

HOCHEL, Marian. Vivant Denon a kouzlo empíru: Napoleonova hvězda, která oživuje duši. první. Opava – Praha: Slezská univerzita v Opavě – Togga, 2020. 420 s. ISBN 978-80-7476-202-4.

Tato monografie zkoumá vztah mezi Napoleonem Bonaparte (1769–1821) a jeho hlavním poradcem v otázkách umění a vkusu – Dominiquem Vivantem Denonem (1747–1825). Denon hrál rozhodující roli při formování Napoleonova kultu osobnosti prostřednictvím umění. Umění bylo pro něj prostředkem vyjádření; reprezentace, propaganda a kult osobnosti byly formou. Analýza provedená v této knize dokazuje, že umění ve Francii nevedlo po dobu Napoleonovy vlády k nedostatku tvůrčí svobody ani k mentální diktatuře oslavovaného francouzského panovníka. Empírový styl byl zrcadlem vizí Napoleona I., generálního ředitele muzeí Denona a řady umělců, kteří měli zájem se podílet na císařské prezentaci.

Obálka a obsah

KREMPL KIRSCHNEROVÁ, Karolína. Kniha svatebních smluv města Mohelnice. Německé smlouvy (1556-1640/1644). 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2020. 352 s. ISBN 978-80-7510-429-8.

Kniha je vědeckou edicí, prezentuje 319 svatebních smluv města Mohelnice.

Obálka a obsah

KORBELÁŘOVÁ, Irena, Radmila DLUHOŠOVÁ a Jitka SOBOTKOVÁ. Paměť chuti. Receptáře a kuchařské knihy jako specifické prameny pro poznání kulinární kultury a kulinárního dědictví českých zemí. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2020. 602 s. ISBN 978-80-7510-439-7.

Kniha věnuje pozornost kuchařským knihám v kulturních dějinách českých zemí. Představuje je jako specifické prameny kulturního dědictví, které obsahují zásadní informace k vývoji stravování a kulinárního dědictví. Zahrnuje tištění i rukopisné kuchařské knihy z 13. až 20. století.

Obálka a obsah

Publikace do roku 2020

Se staršími publikacemi vydanými pracovníky ÚHV je možno seznámit se prostřednictvím Katalogu publikací: Katalog publikací ÚHV do roku 2020