Opavský kongres

OPAVSKÝ KONGRES 1820 / 2020

THE CONGRESS OF TROPPAU 1820 / 2020

Opava, 11. listopadu 2020

Opava / Troppau, 11 November 2020

Opavský kongres v kontextu dějin 1815-1848 / The Congress of Troppau in Historical Context of the Period (1815-1848)

 1. MMag.a Dr.in Karin Schneider (Parlamentsarchiv – Österreichisches Parlament): The Congress of Troppau as Turning Point in the European Alliance System of 1815/1818
 2. Doc. PhDr. František Stellner, Ph.D. (Univerzita Karlova): Prusko-ruské dynastické vztahy a kongresový systém po roce 1815 
 3. Prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc. (Slezská univerzita v Opavě): Vojensko-historický rozměr rakouské intervence v Království obojí Sicílie v roce 1821
 4. Prof. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D. (Univerzita Pardubice): Opavský protokol a problém (ne)intervence v době předbřeznové

Dobová reflexe Opavského kongresu / Contemporary Reflexions of the Congress of Troppau

 • Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. (Slezská univerzita v Opavě) – Prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. (Slezská univerzita v Opavě): Večer jsem jedl sám se svou chotí. Privátní deník císaře Františka I. a jeho pobyt v kongresové Opavě 1820
 • Mgr. Jan Kahuda, Ph.D. (Národní archiv): Kancléř Metternich vlastním životopiscem. Geneze, obsah a limity Metternichových autobiografických textů
 • Pierre-Marie Delpu, Ph.D., (membre scientifique de la Casa de Velázquez, Madrid / chercheur associé à l’UMR 7303 TELEMMe, Maison Méditerranéenne des Sciences de l’homme, Aix-en-Provence): L’opinion publique napolitaine au moment du Congrès de Troppau
 • PhDr. Marian Hochel, Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě): O kongresu opavském, aneb Když rozum, spravedlnost a humanita nevládnou. Žalobcem baron Bignon, tribun evropského konstitucionalismu

Opavský kongres v historické paměti / The Congress of Troppau and Historical Memory

 • Carmine Pinto, Ph.D., Professore Ordinario (Università degli studi di Salerno): A Long-Term Interpretation of the Austrian Invasion and the End of the Neapolitan Revolution
 • Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (Slezská univerzita v Opavě): Opavský kongres v českých historických syntézách
 • Mgr. Jiří Šíl, Ph.D. (Zemský archiv v Opavě / Slezské zemské muzeum) – PhDr. Ondřej Haničák (Slezské zemské muzeum) – Mgr. Michal Valeček (Slezské zemské muzeum): Prameny k dějinám Opavského kongresu ve fondech regionálních paměťových institucí