Pokyny autorům

Acta historica Universitatis Silesiane Opaviensis

Citační pokyny:

Redakce prosí autorky a autory, aby se při koncipování svých příspěvků drželi následujících citačních pokynů:

(pokyny ke stažení ZDE)

a etického kodexu:

(kodex ke stažení ZDE).

  • Své příspěvky zasílejte e-mailovou poštou jako elektronické soubory s přílohou .doc, .docx, či .rtf. na adresy: david.radek@fpf.slu.cz
  • Délka jednoho článku by neměla přesahovat 30 normostran včetně poznámkového aparátu.
  • Zpracování obrázků a mapek projednejte, prosíme, předem s redakcí.
  • K článku musí být přiloženo anglické resumé o maximální délce jedné normostrany (30 řádků po 60 úhozech = 1800 tiskových znaků s mezerami), resp. český podklad pro překlad do anglického jazyka.
  • K článku musí být připojen medailon o autorovi.
  • Poznámky v textu vkládejte pomocí příkazů Vložit a Poznámka pod čarou, čímž budou čísla poznámek v textu i pod čarou automaticky zařazena v podobě horního indexu. Poznámky vkládejte vždy za interpunkci bez oddělení mezerou!
  • V textu rozepisujte slovy čísla od 1 do 9, čísla dvojmístná a vícemístná pište číslicemi.
  • Uvozovky používejte v následující podobě: „“
  • Po počáteční a před závěrečnou závorkou nedělejte odklep
  • V rozmezí letopočtů se také nedělají odklepy a pomlčky. Správná varianta: 1230–1253.