Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.

pomocné vědy historické, dějiny raného novověku
+420 553 684 476, +420 553 684 242
Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava
irena.korbelarova@fpf.slu.cz
bibliografie
Datum a místo narození: 1963 v Ostravě
ŽIVOTOPIS
 • narozena 1963 v Ostravě
 • 1982-1986 studium, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Archivnictví
 • 1988 PhDr., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Pomocné vědy historické
 • od 1988 Slezský ústav ČSAV, resp. Slezské zemské muzeum v Opavě (vědecká aspirantka, odborná a vědecká pracovnice)
 • od 1993 Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě (odborná asistentka, docentka)
 • 1997 Dr., Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor české a československé dějiny
 • 1999-2000 členka Akademického senátu FPF
 • od 2000 proděkanka pro studijní záležitosti a organizaci FPF
 • 2005 docent, Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, obor historické vědy se zaměřením na české a československé dějin
 • 2010 profesorka, Slezská univerzita v Opavě, obor Historie  se zaměřením na české a československé dějiny
 • 2014 zástupce vedoucího Výzkumného centra pro kulturní dějiny Slezska a střední Evropy FPF SU v Opavě