Nová akreditace doktorského programu Historie se zaměřením na české a československé dějiny

Ústav historických věd slaví další úspěch v oblasti akreditace studijních programů. Slezská univerzita v Opavě obdržela rozhodnutí Národního akreditačního úřadu o udělení akreditace doktorského studijního programu Historie se zaměřením na české a československé dějiny na dobu deseti let. V současné době tak Ústav historických věd nabízí 4 bakalářské, 2 navazující a 1 doktorský studijní program, všechny akreditované do roku 2030. Aktuálně se ve spolupráci s dalšími ústavy FPF SU připravuje nový atraktivní profesně zaměřený studijní program pro bakalářské studium. V přípravě je také rozšíření nabídky magisterského studia. Jsme rádi, že můžeme i nadále nabízet kvalitní vzdělání v oblasti Historických věd!

Přehled akreditovaných studijních programů: