Muzea, památky a konzervace 2022

Muzea, památky a konzervace 2022

Museums, Monuments and Conservation 2022

Litomyšl

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, Ústav chemické technologie restaurování památek VŠCHT  v Praze, Slezská univerzita v Opavě a Masarykova univerzita v Brně  připravují  program pro další ročník odborné studentské konference, která se letos bude konat v Litomyšli ve dnech 30. – 31. 5. 2022 v prostorách zámeckého pivovaru, Litomyšl, Jiráskova 133.  

Cíle a témata konference

Základním cílem konference, na které by se měli setkávat studenti Bc., Mgr., Ph.D. oborů a mladí odborníci do dvou let od ukončení studia, je umožnit prezentovat dosažené výsledky, podpořit výměnu zkušeností a názorů na problematiku péče o kulturní dědictví a upevňovat vazby a spolupráci jak mezi školami, tak studenty a absolventy.

Příspěvky a postery, prezentované v rámci konference, by měly odrážet problematiku dotýkající se činnosti muzeí, galerií, archivů, knihoven, památkové péče a konzervace a restaurování, především pak:

  • konzervace a restaurování uměleckých a uměleckořemeslných děl
  • aktuální trendy v koncepci péče o památky
  • ochrana, prezentace a dokumentace kulturního dědictví
  • materiálový a technologický průzkum památek

 Termíny

  • Zájemci mohou zasílat přihlášky s abstrakty přednášek nejpozději do 6. května  2022 na adresu lenka.bartosova@vscht.cz.
  • Termín pro zaslání rozšířených abstrakt, která budou publikována ve speciálním čísle časopisu e-Monumentica 2022  je 30. června 2022.
  • Termín pro zaslání přihlášek posterových prezentací i jejich plného znění je 6. května 2022 (tisk posterů o rozměrech 100 x70 cm zajistí organizátoři).
  • Termín pro přihlášky pasivních účastníků je 13. května 2022.
  • V případě velkého zájmu si organizátoři vyhrazují právo výběru příspěvků. Jednacím jazykem konference bude český, slovenský a anglický jazyk.

  

Rozšířené abstrakty

Max. 2 normo strany (NS), mohou obsahovat ilustrativní obrázek či graf, nadpis, autora, název instituce. Podrobné instrukce budou zveřejněny na uvedených webových stránkách.

Kontakt

Vyplněné přihlášky, abstrakty a postery prosím zasílejte na e-mail: lenka.bartosova@vscht.cz.

Formulář přihlášky možno stáhnout zde.

Bližší informace a přihláška budou dostupné na:

https://fr.upce.cz

https://restauro.vscht.cz

http://uhv.fpf.slu.cz/muzea-pamatky-a-konzervace-2022/

 

Informace k ubytování:

V objektu konání konference je možná rezervace ubytování hotelového a hostelového typu:

https://www.zamecke-navrsi.cz/cs/m-42-ubytovani-v-litomysli

Rezervaci prosím proveďte co nejdříve vzhledem k omezené kapacitě ubytovacího zařízení.

Na stejném odkazu si můžete také prohlédnout další možnosti ubytování v Litomyšli.