Konzervátorské centrum ÚHV

V souladu s platnými předpisy lze od 20. 4. 2020 studentům závěrečného ročníku studia po domluvě s Mgr. Martinou Polomíkovou zpřístupnit laboratoř Konzervátorského centra ÚHV za účelem aktivit spojených s dokončováním kvalifikačních prací.

Doc. Mgr. Martin Pelc, Ph.D.