Oddělení památkové péče a muzeologie

Oddělení památkové péče a muzeologie

PhDr. Marian Hochel, Ph.D.

Job Title vedoucí Oddělení památkové péče a muzeologie GroupsOddělení památkové péče a muzeologie TagsOddělení památkové péče a muzeologie

Mgr. Ilona Matejko-Peterka, Ph.D.

Job Title zástupce vedoucího ÚHV, pomocné vědy historické, dějiny raného novověku GroupsOddělení památkové péče a muzeologie TagsOddělení památkové péče a muzeologie Vedení ústavu

Job Title dějiny umění, památková péče GroupsOddělení památkové péče a muzeologie TagsOddělení památkové péče a muzeologie

Ing. et Mgr. Hana Rajhelová

Job Title restaurování GroupsOddělení památkové péče a muzeologie TagsOddělení památkové péče a muzeologie