Grantová agentura České republiky schválila pracovníkům ÚHV dva projekty

Grantová agentura České republiky schválila pracovníkům ÚHV dva projekty s dobou řešení 2019-2021:

1) Pionýrská organizace a proměny socialistického dětského kolektivu v českých zemích (1949–1968), řešitel prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
2) Sport jako podívaná: Zrod sportovního diváctví a fanouškovství v českém prostředí (do roku
1945), řešitel Mgr. Martin Pelc, Ph.D.