Exkurze Spišské poklady I.

Poprad a germánská hrobka 2. 10 – 5. 10. 2023

Posluchači Ústavu historických věd Slezské univerzity v Opavě se již tradičně účastnili exkurze – tentokrát do slovenského Popradu a Vysokých Tater.

První zastávkou po příjezdu do Popradu se stal kostel sv. Egídia, jehož nejstarší zachovalé části pocházejí z roku 1288. Na první pohled nenápadný exteriér ovšem skrývá freskovou výzdobu z 15. století – mezi ty nejpozoruhodnější patří malby na triumfálním oblouku, na kterých je zachyceno nejstarší vyobrazení Vysokých Tater.

Druhý den jsme měli možnost navštívit kostel sv. Juraje ve Spišské Sobotě (od roku 1946 je součástí Popradu a tvoří jednu z jeho pěti součástí). Kostel má velmi cenné vnitřní zařízení – hlavní oltář sv. Juraje z roku 1516, z dílny Mistra Pavla z Levoče. Kostel je rovněž významnou zastávkou mnoha domácích i zahraničních veřejných činitelů a diplomatů. Snad nejdůležitější se stala návštěva královny Alžběty II., která si Spišskou Sobotu a místní kostel prohlédla v roce 2008. Druhou významnou osobností, který zde zavítal v roce 2023, byl holandský král Vilém Alexandr. Naše následující kroky nás vedly nedaleko kostela do Státního archivu, kde se nás ujala PhDr. Zuzana Kollárová, PhD., která nás seznámila se svým pracovištěm. Toto nahlédnutí do aktivního zapojování do kulturně-historických akcí města Popradu i okolních měst, aktivní tvorby historických publikací, organizování výstav nebo připravování televizních relací byl pro nás velmi přínosný i inspirativní. Na závěr jsme měli možnost navštívit popradské muzeum, které od května 2023 zpřístupnilo novou archeologickou expozici Kníže z Popradu a jeho hrobka. Tento nález hrobky germánského knížete z přelomu 4.-5. století byl z velké části dokonale zachován a právem se také nazývá evropský Tutanchamon.  

Předposlední den byl především věnován Vysokým Tatrám, kam jsme se vypravili ze Starého Smokovce, který je nejstarší osadou ve Vysokých Tatrách. Odtud naše cesta vedla k Rainerově chatě. Ta je rovněž i nejstarší zdejší vysokohorskou chatou a stejně jako kostel sv. Juraje ji navštívila královna Alžběta II., kde při své návštěvě také odhalila pamětní desku u příležitosti první tatranské stezky, přizpůsobené pro pohyb vozíčkářů. Nejdůležitější součástí chaty je ale její správce Peter Petrus, známý nosič a místní významná tatranská osobnost. Pan Petrus si chatu pronajal od Státních lesů a celou ji na své náklady opravil. Zajímavostí je, že zde není zavedena elektřina, není možné zde nocovat, avšak chata je otevřena celoročně.  

Studenti v průběhu exkurze představili své seminární práce, které nám přiblížily vždy určitou část programu. Exkurze přinesla pro všechny účastníky mnoho zážitků a důležitých poznatků pro studium i odborný rozvoj v jednotlivých oborech. Takto vědomostně i fyzicky vyčerpaní se vrátili na přednášky, kde nově nabytou inspiraci zcela jistě upotřebí. 

Na závěr velké poděkování patří Mgr. Igoru Zmetákovi, Ph.D, jenž celou exkurzi organizoval, uskutečnil a věřil, že se v horách neztratíme.

Michaela Pecinová