Acta Historica

ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS SILESIANAE OPAVIENSIS

Časopis vychází každoročně od roku 2008 a formálně navazuje na sborníkovou řadu Acta historica et museologica. Od roku 2010 je veden v Seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v České republice. Od dubna 2017 je zařazen do mezinárodní databáze ERIH PLUS.

„Acta“ jsou standartním akademickým časopisem vydávajícím původní odborné studie a články z oblasti historie, kulturní historie, historiografie, dějiny umění, filozofie dějin a příbuzných oborů. V rámci edice jsou rovněž publikovány dosud nevydané dokumenty. Obsah časopisu rovněž tvoří recenze a anotace aktuálních relevantních publikací české i zahraniční provenience a zprávy o vědeckém životě s mezinárodním přesahem. Časopis poskytuje odborné fórum pro národní i mezinárodní vědce.

Původní studie podléhají standartním mezinárodním pravidlům pro recenzované časopisy. Na každou původní studii jsou vypracovány minimálně dva nezávislé posudky, na jejichž základě redakční rada rozhodne o publikování nebo odmítnutí dané studie.
ISSN:1803-411X

Vydavatel:
Časopis je připravovaný pracovníky Ústavu historických věd FPF SU.
Adresa:
Slezská univerzita v Opavě
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Ústav historických věd
Masarykova třída 343/37
746 01 Opava

Kontakt:
Mgr. David Radek Ph.D. e-mail: david.radek@fpf.slu.cz
tel.: +420 553 68 4479


Journal title: Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis

Publisher: Silesian University in Opava, Na Rybníčku 1, 74601 Opava, ID 47813059. The journal is under the editorial leadership of the Institute of Historical Sciences, FPF SU.

History: The journal has been published since 2008 and formally builds on the series Acta historica et museologica. Since 2010 it has been listed in the „List of non-impact peer-reviewed journals published in the Czech Republic“. It is published once a year.

AHUSO is a standard academic journal containing thematically appropriate original research articles, studies, varia, recent literature reviews and annotations, as well as reports of the scientific life not only within the Silesian region, but also with international overlapping. The journal publishes on history, cultural history, historiography, art history, philosophy of history and related disciplines. It also publishes edited unknown documents as to the recent history. It provides a forum for national or international scientists in the fields of research.

The course of the peer-review procedure: Publication of an article in the journal AHUSO is subject to pre-publication peer review. The Editorial Board requires two independent reviews. Referees must not be employees of the same department as the author or co-authors and also in any other way in a conflict of interest regarding the peer-reviewed article. On the basis of the peer-reviews the Editorial Board will consider release or rejection of the submissions.

Contact: For further inquiries, please contact the chairman of the Editorial Board AHUSO – Mgr. David Radek Ph.D. (email: david.radek@fpf.slu.cz) or Secretariat of the Institute of Historical Sciences (email: zuzana.bergrova@fpf.slu.cz).

Název Stažení Verze Majitel Naposledy změněno Hodnocení
Název Stažení Verze Majitel Naposledy změněno Hodnocení
56 stažení 1.0 David Radek 10-01-2021 16:45
72 stažení 1.0 David Radek 10-01-2021 16:42
412 stažení 1.0 admin 15-02-2019 9:59
468 stažení 1.0 admin 15-02-2019 9:56
546 stažení 1.0 admin 29-01-2018 15:39
575 stažení 1.0 admin 28-01-2018 15:39
528 stažení 1.0 admin 27-01-2018 15:38
530 stažení 1.0 admin 26-01-2018 15:38
475 stažení 1.0 admin 25-01-2018 15:37
490 stažení 1.0 admin 24-01-2018 15:37
516 stažení 1.0 admin 23-01-2018 15:37
436 stažení 1.0 admin 22-01-2018 15:36
432 stažení 1.0 admin 21-01-2018 15:27
Název Stažení Verze Majitel Naposledy změněno Hodnocení
Název Stažení Verze Majitel Naposledy změněno Hodnocení
407 stažení 1.0 admin 25-01-2018 15:47
430 stažení 1.1 admin 25-01-2018 15:46
426 stažení 1.0 admin 25-01-2018 15:44
383 stažení 1.0 admin 25-01-2018 15:43
Název Stažení Verze Majitel Naposledy změněno Hodnocení
Název Stažení Verze Majitel Naposledy změněno Hodnocení
495 stažení 1.0 admin 25-01-2018 15:52
456 stažení 1.0 admin 25-01-2018 15:51
433 stažení 1.0 admin 25-01-2018 15:51
455 stažení 1.1 admin 25-01-2018 15:50
434 stažení 1.0 admin 25-01-2018 15:50
466 stažení 1.0 admin 25-01-2018 15:49
378 stažení 1.0 admin 25-01-2018 15:48