Acta Historica

ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS SILESIANAE OPAVIENSIS

Časopis vychází každoročně od roku 2008 a formálně navazuje na sborníkovou řadu Acta historica et museologica. Od roku 2010 je veden v Seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v České republice. Od dubna 2017 je zařazen do mezinárodní databáze ERIH PLUS.

„Acta“ jsou standartním akademickým časopisem vydávajícím původní odborné studie a články z oblasti historie, kulturní historie, historiografie, dějiny umění, filozofie dějin a příbuzných oborů. V rámci edice jsou rovněž publikovány dosud nevydané dokumenty. Obsah časopisu rovněž tvoří recenze a anotace aktuálních relevantních publikací české i zahraniční provenience a zprávy o vědeckém životě s mezinárodním přesahem. Časopis poskytuje odborné fórum pro národní i mezinárodní vědce.

Původní studie podléhají standartním mezinárodním pravidlům pro recenzované časopisy. Na každou původní studii jsou vypracovány minimálně dva nezávislé posudky, na jejichž základě redakční rada rozhodne o publikování nebo odmítnutí dané studie.
ISSN:1803-411X

Vydavatel:
Časopis je připravovaný pracovníky Ústavu historických věd FPF SU.
Adresa:
Slezská univerzita v Opavě
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Ústav historických věd
Masarykova třída 343/37
746 01 Opava

Kontakt:
Mgr. David Radek Ph.D. e-mail: david.radek@fpf.slu.cz
tel.: +420 553 68 4479


Journal title: Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis

Publisher: Silesian University in Opava, Na Rybníčku 1, 74601 Opava, ID 47813059. The journal is under the editorial leadership of the Institute of Historical Sciences, FPF SU.

History: The journal has been published since 2008 and formally builds on the series Acta historica et museologica. Since 2010 it has been listed in the „List of non-impact peer-reviewed journals published in the Czech Republic“. It is published once a year.

AHUSO is a standard academic journal containing thematically appropriate original research articles, studies, varia, recent literature reviews and annotations, as well as reports of the scientific life not only within the Silesian region, but also with international overlapping. The journal publishes on history, cultural history, historiography, art history, philosophy of history and related disciplines. It also publishes edited unknown documents as to the recent history. It provides a forum for national or international scientists in the fields of research.

The course of the peer-review procedure: Publication of an article in the journal AHUSO is subject to pre-publication peer review. The Editorial Board requires two independent reviews. Referees must not be employees of the same department as the author or co-authors and also in any other way in a conflict of interest regarding the peer-reviewed article. On the basis of the peer-reviews the Editorial Board will consider release or rejection of the submissions.

Contact: For further inquiries, please contact the chairman of the Editorial Board AHUSO – Mgr. David Radek Ph.D. (email: david.radek@fpf.slu.cz) or Secretariat of the Institute of Historical Sciences (email: zuzana.bergrova@fpf.slu.cz).

Název Stažení Verze Majitel Poslední úprava Hodnocení
Název Stažení Verze Majitel Poslední úprava Hodnocení
365 stažení 1.0 admin 15-02-2019 9:59
415 stažení 1.0 admin 15-02-2019 9:56
504 stažení 1.0 admin 29-01-2018 15:39
536 stažení 1.0 admin 28-01-2018 15:39
478 stažení 1.0 admin 27-01-2018 15:38
484 stažení 1.0 admin 26-01-2018 15:38
440 stažení 1.0 admin 25-01-2018 15:37
438 stažení 1.0 admin 24-01-2018 15:37
484 stažení 1.0 admin 23-01-2018 15:37
401 stažení 1.0 admin 22-01-2018 15:36
397 stažení 1.0 admin 21-01-2018 15:27
Název Stažení Verze Majitel Poslední úprava Hodnocení
Název Stažení Verze Majitel Poslední úprava Hodnocení
381 stažení 1.0 admin 25-01-2018 15:47
390 stažení 1.1 admin 25-01-2018 15:46
379 stažení 1.0 admin 25-01-2018 15:44
359 stažení 1.0 admin 25-01-2018 15:43
Název Stažení Verze Majitel Poslední úprava Hodnocení
Název Stažení Verze Majitel Poslední úprava Hodnocení
457 stažení 1.0 admin 25-01-2018 15:52
424 stažení 1.0 admin 25-01-2018 15:51
409 stažení 1.0 admin 25-01-2018 15:51
429 stažení 1.1 admin 25-01-2018 15:50
407 stažení 1.0 admin 25-01-2018 15:50
434 stažení 1.0 admin 25-01-2018 15:49
347 stažení 1.0 admin 25-01-2018 15:48