Zdeněk Kravar

Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D.

Historik, archivář, překladatel, editor a v současné době pracovník Zemského archivu v Opavě Zdeněk Kravar vystudoval na Slezské univerzitě magisterský obor Odborná historie a pokračoval zde také ve studiu doktorském. Předmětem jeho zájmu jsou především regionální dějiny. Zabývá se nejnovějšími dějinami Slezska a problematikou spojenou s archivními fondy uloženými v ZA Opava, ale věnuje se také popularizační práci. Roku 2017 vydal ve spolupráci s Jaromírou Knapíkovou knihu „Opavský uličník“ o historii názvů opavských ulic a náměstí.  

Web: https://www.archives.cz/web/kontakty/zao/#fndtn-tab2

V čem spatřuje výhody studia v Opavě a obecně studia na regionálních univerzitách? Dozvíte se v našem mini-rozhovoru!

Jaký obor/specializaci jste na Slezské univerzitě studoval? Proč jste se při výběru univerzity rozhodnul právě pro Opavu?

Na Slezské univerzitě jsem vystudoval magisterský obor „odborná historie“ (studium ukončeno 2003), na studium jsem navázal doktorským studiem v oboru Historie se zaměřením na české a československé dějiny (studium ukončeno získáním titulu Ph.D. v roce 2012). Hlavním důvodem pro mě byla blízkost mého bydliště a pracoviště.

Jak vzpomínáte na dobu strávenou na Slezské univerzitě?

Na studium na Slezské univerzitě vzpomínám rád, protože jsem zde poznal spolužáky a vyučující, kteří se později stali mými kolegy a s nimž udržuji přátelské kontakty. Společným zájmem byla a je historie Slezska, studium na univerzitě mi k tomu poskytlo dobré základy.

Věnujete se profesi, která souvisí s oborem/specializací, kterou jste na SU vystudoval? Případně zda a jak jste studium uplatnil ve svém profesním životě?

Pracuji v archivu, takže obor, který jsem na Slezské univerzitě vystudoval, plně uplatním ve svém povolání. Spolupráce archivu s univerzitou a muzeem v Opavě probíhá intenzivně v mnoha oblastech (výzkum, vědecké konference, výstavy, příprava publikací) a rád se na těchto akcích podílím.

Je něco, co byste chtěl současným studentům ÚHV vzkázat?

Myslím si, že studium historie na Slezské univerzitě může připravit studenta pro běžné uplatnění v tomto oboru, avšak daleko větší prostor nabízí těm studentům, kteří mají zájem o specificky slezská témata. Zde v Opavě je k dispozici exkluzivní pramenná základna ve zdejším archivu a zdejším muzeu. V tom vidím největší přínos regionálních univerzit, jakou je právě Slezská univerzita.

 

Foto: Archiv Zdeňka Kravara

 

Vznik byl podpořen v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání „Rozvoj VaV kapacit Slezské univerzity v Opavě“ (reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014696)