Projektové aktivity

Aktuálně řešené projekty na ÚHV

GA ČR

Děti, mládež a socialismus v českých zemích (1948-1970)
doba řešení projektu: 2015–2017 (2019)
řešitel: doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.

Účty dvora českého a uherského krále Vladislava Jagellonského
doba řešení projektu: 2016–2018
řešitel: Mgr. Petr Kozák, Ph.D.

České myšlení o sportu do roku 1939
doba řešení projektu: 2016–2018
řešitel: Mgr. Martin Pelc, Ph.D.

Jak zničit královo renomé. Utváření a šíření středověké (proti)královské propagandy, příklad českého a římského krále Václava IV. (1361–1419)
doba řešení projektu: 2016–2018
řešitelka: Dr. Phil. Klara Hübner

Pionýrská organizace a proměny socialistického dětského kolektivu v českých zemích (1949–1968)
doba řešení projektu: 2019–2021
řešitel: prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.

Sport jako podívaná: Zrod sportovního diváctví a fanouškovství v českém prostředí (do roku 1945)
doba řešení projektu: 2019–2021
řešitel: Mgr. Martin Pelc, Ph.D.
samostatná stránka projektu

NAKI II (projekty Ministerstva kultury v Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity)

Kulinární dědictví českých zemí: paměť, prezentace a edukace (kód DG18P02OVV067)
SU v roli příjemce-koordinátora
doba řešení projektu: 2018–2022
řešitelka za SU: prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.

Kulturní tradice českého rybářství ve světle jejího využití v cestovním ruchu a krajinotvorbě (kód DG18P02OVV057)
SU v roli příjemce
doba řešení projektu: 2018–2021
řešitelka za SU: prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.

Interreg V-A cz-pl, Fondy mikroprojektů Euroregionu Silesia

Kuchyně a kultura stolování na středověkých knížecích dvorech v Opavě a Ratiboři (reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001140)
doba řešení projektu: 2017–2018
řešitelka: prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
partneři: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, Powiat Raciborski se zapojením Muzeum v Raciborzu

Významné ukončené projekty

Výzkumný záměr

Slezsko v dějinách českého státu a střední Evropy, MSM4781305905
doba řešení projektu: 2006–2011
řešitel: prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (prof. PhDr. Dan Gawrecki, CSc.)

Projekty z operačních programů Evropského strukturálního fondu

Historizace střední Evropy jako téma pro rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu, inovací, vzdělávání a zapojení současných a budoucích vědecko-výzkumných pracovníků do mezinárodních VaV aktivit (č. CZ.1.07/2.3.00/20.0031)
doba řešení projektu: 2012–2014
řešitel: prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých výsledků ÚHV FPF SU v oblasti historických věd v rámci středoevropské komparace (CZ.1.07/2.3.00/35.0037)
doba řešení projektu: 2012–2014
řešitel: doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.

Visegradské projekty

Transformation of Central European Cities in Historical Development (Košice, Miskolc, Opava, Kraków), č. 31110003
doba řešení projektu: 2012–2013
ÚHV jedním ze čtyř řešitelských pracovišť

Těšínské Slezsko 1920-2021
Mezinárodní projekt Slezské univerzity v Opavě (CZ) a Muzeum Śłąska Cieszyńskiego (PL) v Těšíně financovaný z grantu Mezinárodního Visegrádského fondu č. 22010278
doba řešení projektu: 2020-2021
samostatná stránka projektu

Název Stažení Verze Majitel Naposledy změněno Hodnocení
Název Stažení Verze Majitel Naposledy změněno Hodnocení
770 stažení 1.0 admin 27-12-2017 15:30