Projektové aktivity

GA ČR

Šlarafie: prvek hry v kultuře 19. století
Schlaraffia: the Element of Play in Nineteenth-Century Culture
GA ČR, č. 23-04979S (2023–2025)
řešitel: doc. Mgr. Martin Pelc, Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě)

samostatná stránka projektu

Sport jako podívaná: Zrod sportovního diváctví a fanouškovství v českém prostředí (do roku 1945)
doba řešení projektu: 2019–2021
řešitel: Mgr. Martin Pelc, Ph.D.
samostatná stránka projektu

Visegradské projekty

Little (Big) Women Summer School of Historical Sources for Family Research and Gender History. Malé (velké) ženy / Małe (duże) kobietki / Malé (veľké) ženy /Маленькі (великі) жінки

Mezinárodní projekt Slezské univerzity v Opavě (CZ), Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (PL), Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (SK) a Ukrainian Catholic University (Український католицький університет), Humanities Facultyи (UA) podpořený z grantu Mezinárodního Visegrádského fondu č. 22230253
Doba řešení projektu: 2023

samostatná stránka projektu

Těšínské Slezsko 1920-2021
Mezinárodní projekt Slezské univerzity v Opavě (CZ) a Muzeum Śłąska Cieszyńskiego (PL) v Těšíně financovaný z grantu Mezinárodního Visegrádského fondu č. 22010278
doba řešení projektu: 2020-2021
samostatná stránka projektu

Významné ukončené projekty

Výzkumný záměr

Slezsko v dějinách českého státu a střední Evropy, MSM4781305905
doba řešení projektu: 2006–2011
řešitel: prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (prof. PhDr. Dan Gawrecki, CSc.)

Projekty z operačních programů Evropského strukturálního fondu

Historizace střední Evropy jako téma pro rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu, inovací, vzdělávání a zapojení současných a budoucích vědecko-výzkumných pracovníků do mezinárodních VaV aktivit (č. CZ.1.07/2.3.00/20.0031)
doba řešení projektu: 2012–2014
řešitel: prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých výsledků ÚHV FPF SU v oblasti historických věd v rámci středoevropské komparace (CZ.1.07/2.3.00/35.0037)
doba řešení projektu: 2012–2014
řešitel: doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.

Název Stažení Verze Majitel Naposledy změněno Hodnocení
Název Stažení Verze Majitel Naposledy změněno Hodnocení
937 stažení 1.0 admin 27-12-2017 15:30