Doktorské studium

Historie se zaměřením na české a československé dějiny

Badatelsky se pracovníci ústavu specializují například na:

  • dějiny Slezska (historie a kulturní dědictví)
  • dějiny volného času (dějiny každodennosti a sportu)

HV – ČR a ČSR dějiny

Obecné informace CZ
Seznam členů CZ
Doktorský studijní program Historie, obor Historie se zaměřením na české a československé dějiny
Seznam studentů
Doktorský studijní program Historické vědy, obor Historie se zaměřením na české a československé dějiny
Seznam absolventů
Seznam absolventů
General Information EN
Doctoral study (Ph.D.) of the study programme Historical Sciences, field of study History with Focus on Czech and Czechoslovak History
List of members EN
List of members EN