Mgr. Hana Miketová

dějiny středověku
+420 553 684 479
Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava
miketova@seznam.cz
Datum a místo narození: 17. 7. 1985, Opava
Konzultace: Út 12,00-13,00, pracovna č. 303
Konzultační hodiny platí pouze v semestru,
mimo toto období jen po předchozí domluvě.

Vědecké zaměření

Středověké dějiny, dějiny Slezska ve středověku, dějiny gastronomie, topos přesvědčující ženy.

Životopis 

Vzdělání:

 • 2004-2008: studium bc., Slezská univerzita v Opavě, obor Historie-muzeologie
 • 2007: II.-VIII., studium Uniwersytet Wrocławski Wrocław (Erasmus/Sokrates)
 • 2008-2010: studium Mgr., Slezská univerzita v Opavě, obor Kulturní dějiny
 • 2009: X.-XII., studium Unywersytet Wrocławski Wrocław (Stipendium na základě mezinárodních smluv zprostředkované Akademickou informační agenturou)

Zaměstnání:

 • 2012-2013: historik dokumentátor Opavská kulturní organizace
 • 2016 až dosud: asistent Ústav historických věd FPF Slezské univerzity v Opavě

Výběrová bibliografie

Studie v časopisech 

 • MIKETOVÁ, Hana. Itinerář vévody Jana II. Opavsko-Ratibořského jako pramen k fungování pozdně středověké diplomacie, Zpravodaj Historického klubu 20, 2009, s. 62-69.

Studie ve sbornících

 • MIKETOVÁ, Hana. Muž se špatnou pověstí. Itinerář vévody Jana II. Opavského a Ratibořského. In: Ondřej Felcman (ed.): Historie 2008. Sborník prací ze 14. celostátní studentské vědecké konference konané 5. a 6. března 2009 v Hradci Králové. Ústí nad Orlicí 2009, s. 37 -58.
 • MIKETOVÁ, Hana. Poslové, diplomaté, špehové. Politická komunikace mezi Václavem IV. a Vladislavem Jagiellou. In: David Tomíček (ed.): Historie 2009. Sborník prací z 15. celostátní studentské vědecké konference konané 8. a 9. dubna 2010 v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem 2010, s. 42-64.
 • MIKETOVÁ, Hana. Zprávy o dějinách Ratiboře za vlády Jana II. Opavsko-Ratibořského v účtech města Krakova a Kaziměře. In: Norbert Mika (ed.): Mieszko IV Laskonogi książę raciborski i dzielnicowy władca Polski oraz jego dziedzictwo. Racibórz 2011, s. 87-96.
 • MIKETOVÁ, Hana. Život svaté Hedviky jako pramen k dějinám stravování. In: Korbelářová, Irena a kol.: Kulinární kultura Slezska a střední Evropy. Východiska, metody, interdisciplinarita. Opava 2015, s. 43-56.
 • MIKETOVÁ, Hana. Diplomacie a gastronomie – hornoslezská knížata na krakovském dvoře. In: Jedličková, Blanka – Kouba, Miroslav (edd.): Krajina prostřených i prázdných stolů I. Pardubic 2016, s. 19-30.

Jiné publikace

 • MIKETOVÁ, Hana – Müller, Karel a kol. Opavský zámek. Opava 2012.