Oddělení památkové péče a muzeologie

PhDr. Marian Hochel, Ph.D.

Job Title vedoucí Oddělení muzeologie, památkové péče a kulturního dědictví, novodobé dějiny Email marian.hochel@fpf.slu.cz GroupsOddělení památkové péče a muzeologie TagsOddělení památkové péče a muzeologie

Mgr. Ilona Matejko-Peterka, Ph.D.

Job Title zástupce vedoucího ÚHV, pomocné vědy historické, dějiny raného novověku Email ilona.matejko-peterka@fpf.slu.cz GroupsOddělení památkové péče a muzeologie TagsOddělení památkové péče a muzeologie Vedení ústavu

Mgr. Bc. Miloš Zapletal, Ph.D.

Job Title muzeologie Email milos.zapletal.1@fpf.slu.cz GroupsOddělení památkové péče a muzeologie TagsOddělení památkové péče a muzeologie

Prof. PhDr. Bogusław Czechowicz, dr

Job Title kulturní dějiny pozdního středověku a raného novověku Email boguslaw.czechowicz@fpf.slu.cz GroupsOddělení památkové péče a muzeologie TagsOddělení památkové péče a muzeologie