Oddělení památkové péče a muzeologie

PhDr. Marian Hochel, Ph.D.

Job Title vedoucí Oddělení památkové péče a muzeologie, novodobé kulturní dějiny GroupsOddělení památkové péče a muzeologie TagsOddělení památkové péče a muzeologie

Mgr. Ilona Matejko-Peterka, Ph.D.

Job Title zástupce vedoucího ÚHV, pomocné vědy historické, dějiny raného novověku GroupsOddělení památkové péče a muzeologie TagsOddělení památkové péče a muzeologie Vedení ústavu

Prof. PhDr. Bogusław Czechowicz, dr

Job Title kulturní dějiny pozdního středověku a raného novověku GroupsOddělení památkové péče a muzeologie TagsOddělení památkové péče a muzeologie